Bachova kvetová terapia

2017-08-25T19:16:30+02:00 Alternatívna medicína, Články|

Autorom tejto liečebnej metódy je anglický lekár a homeopat Dr. Edward Bach, ktorý zistil, že stav mysle a stav emócií má veľký vplyv na celkový zdravotný stav človeka a hrá mimoriadnu úlohu pri jeho uzdravovaní. Metóda využíva podobné princípy ako homeopatia.

Bachova kvetová terapia

Ilustračná fotografia – zdroj: Internet

 

Podľa Dr. Bacha má každá choroba príčinu v niektorej negatívnej emócii. Kvetinové esencie ich pomáhajú zmeniť na pozitívne, zmeniť zlý vzorec na správny. Odstraňujú napätie a menia ho v harmóniu. Neliečia chorobu ako takú, ale osobnosť človeka, človek sa stáva otvorenejším, schopnejším lepšie čeliť negatívnym vplyvom.
Pri liečbe sa používa 38 esencií – 37 výťažkov z kvetov divo rastúcich rastlín a 1 esencia z vody z liečivých prameňov. Pre prípady núdze (stres, napätie) a na liečbu akútnych stavov (šok, krvácanie, atď.) je určená kombinácia piatich esencií, tzv. Rescue remedy – krízové esencie.

Základnou prednosťou esencií je, že sú čisto prírodné, neškodné, nenávykové a bez vedľajších účinkov, a dajú sa kombinovať s akoukoľvek inou liečbou.
Kvetové esencie sú dôležité pri aj liečbe zvierat, keďže navodzujú vyrovnanosť a harmóniu v ich prirodzenej povahe, ktorá citlivo reaguje na udalosti v ich okolí. Zvieratá nemajú predsudky, sú úprimné, prirodzené a bezprostredné, a preto reagujú na Bachovu kvetovú terapiu často lepšie ako ľudia. Tento druh liečby sa dá použiť pri prevencii aj liečbe fyzických problémov (hlavne chronických, ktoré sú často už neliečiteľné konvenčnou liečbou), ale aj psychických problémov, tzv. porúch správania (hlavne agresivita, strach z rôznych zvukov a situácií, zo samoty, nečistotnosť, hyperaktívnosť, atď.). Esencie účinkujú priaznivo aj pri zmenách, ktoré pre mnohé zvieratá môžu predstavovať veľkú záťaž, napr. presťahovanie sa, odchod alebo úmrtie majiteľa, narodenie dieťaťa alebo prinesenie ďalšieho zvieraťa do domácnosti. Problémy sa pomocou Bachových kvetových esencií podarí buď úplne odstrániť alebo veľmi zmierniť.

Výber esencie u zvierat
Veľmi dôležité je dôkladné pozorovanie prejavov a správania zvieraťa, kľúčové sú však informácie od jeho majiteľa. Ak je majiteľ pozorný a všímavý, vie poskytnúť údaje o fyzických problémoch, ale aj o náladách, zvláštnych signáloch, rituáloch zvieraťa. Nesmierne dôležitý je aj vzťah medzi zvieraťom a jeho majiteľom – ten je často východiskom k riešeniu problémov. Na základe získaných informácií (v prípade potreby aj podľa výsledkov klinického a laboratórneho vyšetrenia) sa vyberie vhodná esencia alebo kombinácia esencií.

Spôsob použitia
Kvapky sa môžu podávať priamo do papule zvieraťa, nakvapkať do pitnej vody, alebo je možné ich rozotrieť okolo nosa. Esencie je možné aj rozmiešať vo forme spreja a použiť priamo na telo zvieraťa. Tento spôsob je dobrý u vtákov, rýb alebo vyľakaných zvierat, ktoré odmietajú prijať akúkoľvek liečbu. Dĺžka podávania závisí od toho, či sa rieši akútny stav, alebo dlhodobý proces.

Použitie esencií u majiteľov zvieratiek
Vzhľadom na silné citové prepojenie majiteľov s ich zvieratami dochádza často k vzájomnému ovplyvňovaniu (napr. keď je nervózny majiteľ, nepokoj môže prejavovať aj pes a naopak, ak sa pes bojí, jeho majiteľ z toho môže byť v nepohode). V takej situácii je často potrebné, aby esencie (väčšinou rovnaké) dostalo aj zviera aj jeho majiteľ.


Autor článku: MVDr. Zuzana Stražanová

© MVDr. Zuzana Stražanová. Článok môže byť šírený, kopírovaný a používaný iba pre nekomerčné účely, a to len v neskrátenej podobe a s uvedením autorky článku a zdroja s aktívnym odkazom.