• Deštruktívne správanie psov a mačiek

Deštruktívne správanie psov a mačiek

2017-10-25T21:13:49+02:00 Články, Poruchy správania|

Hryzenie, žuvanie, škriabanie, trhanie, cmúľanie, hrabanie, atď. sú formy deštruktívneho správania psov a mačiek. Patria k pomerne častým dôvodom sťažností majiteľov a ich dôsledkom môže byť zničenie majetku majiteľa, poranenie zvieraťa alebo vážne narušenie vzťahu človeka a zvieraťa.

Samotná deštruktívnosť však nie je diagnóza, je len klinickým príznakom, preto pred zostavením liečebného plánu je nevyhnutné najprv stanoviť jej príčinu.

Najčastejšie príčiny deštruktívneho správania

» Zdravotné príčiny

Ako prvé by mali byť zvážené a vylúčené zdravotné príčiny:

zmeny v diéte a príjme potravy, chorobné procesy v ústnej dutine alebo stavy sprevádzané bolesťou sú najčastejšími zdravotnými dôvodmi tohto nežiaduceho správania.

» Hra a skúmanie, hľadanie hračky

Skúmanie a „ochutnávanie“ nových vecí patrí k bežným prejavom šteniat a mladých psov. Niekedy dôjde k ničeniu nábytku pri snahe zvieraťa dosiahnuť hračku schovanú alebo zapadnutú  za nábytkom.

Tieto aktivity by však mali byť vždy pod dohľadom majiteľa, lebo ak je šteňa ponechané samé na seba, môže dôjsť k ničeniu vecí majiteľa a k vypestovaniu návyku hryzenia neprimeraných zdrojov.

Majitelia by mali spočiatku stále psa sledovať a jeho správanie korigovať, t.j. nedovoliť mu hrýzť nevhodné predmety, ale ponúkať mu hračky určené špeciálne pre zvieratá.

Deštruktívne správanie psov a mačiek

Ilustračná fotografia. Zdroj – internet

» Nevhodné hračky alebo hry

Ak majiteľ poskytuje šteňaťu na hranie a hryzenie staré nepotrebné veci z domácnosti (topánky, ponožky, uteráky, atď.), prispieva tak ku vzniku problému. Psi nemajú predstavu o hodnote vecí a nerozlišujú medzi starými topánkami a novými značkovými lodičkami.

Nevhodné hry, napr. naťahovanie sa o predmety z domácnosti alebo ich hádzanie psovi, môžu v budúcnosti vyústiť do ničenia týchto vecí.

» Nedostatočný pohyb a málo podnetné prostredie psa

Nedostatok pohybu, nadbytok energie a nuda z nečinnosti u šteniat a mladých psov hlavne pracovných plemien sú ďalšou príčinou deštruktívnych aktivít.

Deštruktívne správanie psov a mačiek

Ilustračná fotografia. Zdroj – internet

» Hlad

Psi s nasadenou diétou (na redukciu hmotnosti, alebo pri nejakom ochorení), psi s nepravidelným kŕmnym režimom, či zanedbávaní a nedostatočne kŕmení psi, môžu začať skúmať a ničiť v snahe získať viac jedla.

V tomto prípade je deštruktívna činnosť namierená proti objektom s pachom jedla. Časté je v takom prípade vysypávanie koša na smeti, snaha dostať sa do skrine s jedlom, prípadne kradnutie jedla zo stola. 

» Predátorské správanie

Objavuje sa hlavne u psov so silným loveckým pudom a v prítomnosti koristných zvierat (najmä hlodavcov). V snahe dostať sa ku koristi pes ničí všetky prekážky, hrabe, škriabe, hryzie.

Deštruktívne správanie psov a mačiek

Ilustračná fotografia. Zdroj – internet

» Teritoriálne správanie

Obeťou silného teritoriálneho rozrušenia obvykle bývajú dvere, okná, nábytok v ich blízkosti a záclony. Hryzenie, škriabanie a hrabanie môžu byť sprevádzané aj značkovaním močom a vokalizáciou. Majiteľ môže ale nemusí byť doma.

» Strach z odlúčenia

Deštruktívnosť v dôsledku separačnej úzkosti sa objavuje len počas neprítomnosti majiteľa, alebo vtedy, keď má pes k nemu zamedzený prístup (zatvorené dvere).

strach z odlúčenia, separačná úzkosť

Ilustračná fotografia. Zdroj – internet

» Fóbie zo zvukov

Príčinou deštruktívnych aktivít je silná úzkosť spojená s vyvolávajúcimi podnetmi (najmä zvuky búrky a ohňostroja), cieľom ničenia sú hlavne dvere a okná.

» Frustrácia z uzatvorenia

Aj pri tomto type je deštruktívnosť nasmerovaná voči objektom, ktoré zvieraťu bránia v úniku (dvere, klietka).

» Nutkavé správanie (kompulzívna porucha)

Deštruktívne správanie je nasmerované voči rôznym predmetom v domácnosti, ktoré zviera nadmerne líže, hryzie, alebo ich môže prehltnúť.

Špecifickým typom kompulzívnej poruchy je tzv. pica, kedy zviera žuvá, cmúľa a požiera látku alebo vlnu.

Deštruktívne správanie psov a mačiek

Ilustračná fotografia. Zdroj – internet

Manažment deštruktívneho správania

» Poskytnutie akceptovateľných a stimulujúcich hračiek, odmeňovanie žiaduceho správania

Majiteľ by mal šteňa alebo mača od začiatku učiť hrať sa s vhodnými hračkami a za primeranú hru zviera chváliť a odmeňovať.

» Mentálna a fyzická stimulácia zvieraťa 

Časť dňa, kedy pes alebo mačka nespí, by mala byť vyplnená rôznymi aktivitami, hlavne dostatkom pohybu, výcvikom poslušnosti, jedením, hrou a inými interakciami s majiteľom.

Čím viac energie zviera vydá na akceptovateľné aktivity, tým menej jej bude mať na nežiaduce správanie.

 » Trestanie

  • nepoužívať fyzické tresty, môže sa vážne narušiť vzťah zvieraťa a majiteľa
  • dôležité je správne načasovanie, akýkoľvek trest, ktorý nenasleduje okamžite po čine, je absolútne neúčinný
Deštruktívne správanie psov a mačiek

Ilustračná fotografia. Zdroj – internet

  • „previnilý“ výraz neznamená, že zviera si uvedomuje, že konalo nesprávne, pociťuje strach a neistotu, lebo vidí, že majiteľ sa hnevá

Liečba

Deštruktívne správanie, ktorého príčinou je strach a úzkosť, ako aj teritoriálne a kompulzívne správanie, si vyžadujú aj primeranú medikamentóznu a behaviorálnu liečbu.

Ak je príčinou správania hlad, treba prehodnotiť diétu a kŕmny režim zvieraťa.

Prevencia

Vývoju deštruktívneho správania sa dá do veľkej miery predchádzať. Šteňatám a mladým psom treba poskytnúť dohľad, dostatok aktivít a vhodných hračiek.

V čase kedy majiteľ nie je schopný na zviera dohliadať, je niekedy nevyhnutné uzatvorenie zvieraťa v klietke (maximálne na 4 -5 hodín!), ohrade alebo samostatnej miestnosti, ktorá je bezpečná a kde nie sú predmety, ktoré by mohlo zničiť.

Prípad

Pacient: dvojročný doberman, kastrovaný samec

Ako šteňa bol držaný v dome a majitelia sa mu primerane venovali. Vo veku 6 mesiacov ho dali na dvor, kde je v spoločnosti staršej sučky nemeckého ovčiaka. Vzťahy medzi psami nie sú celkom ideálne, časté sú medzi nimi spory o jedlo.

V súčasnosti sú majitelia natoľko pracovne zaneprázdnení, že sa psom vôbec nevenujú. Dôvodom sťažnosti majiteľa bolo deštruktívne správanie. Pes ničil všetko čo mal v dosahu, naposledy vážne poškodil auto majiteľa. Občas sa podhrabal popod plot, ušiel k susede a  škriabal jej na dvere.

Pravdepodobnými príčinami nežiaduceho správania sú málo podnetné prostredie, nedostatok aktivít a nuda psa, ako aj jeho frustrácia z nedostatočnej pozornosti majiteľa a úzkosť z odlúčenia od majiteľa.

Majiteľovi bolo odporučené:

  • Zaviesť obom psom pravidelný režim kŕmenia, pohybu, výcviku poslušnosti, hier a iných aktivít; napriek veľkému výbehu, ktorý majú psi k dispozícii, s nimi chodiť na pravidelné prechádzky; podľa časových možností sa psom viac venovať
  • Poskytnúť im vhodné žuvacie a motivačné hračky
  • Odstrániť z prostredia psov všetky predmety, ktoré by mohli byť zničené, prípadne ich potrieť odpudzujúcou látkou
  • Na zníženie napätia a úzkosti z odlúčenia od majiteľa podávať Bachove kvetové esencie

Od zavedenia opatrení a alternatívnej liečby sa nevyskytla žiadna epizóda ničenia, ani sa pes nepokúsil o útek k susede.