Homeopatia

2018-07-06T18:55:35+02:00 Alternatívna medicína, Články|

Homeopatia je liečba prírodnými liekmi z ríše rastlín, živočíchov a minerálov, ktorá nemá nežiaduce účinky a je vhodná pre všetky vekové kategórie. Ako ucelená liečba je stará približne 200 rokov a za jej zakladateľa sa považuje nemecký lekár Samuel Hahnemann.

homeopatia

Ilustračná fotografia – Zdroj: internet

Základným pravidlom tejto liečby je princíp podobnosti: „Podobné sa lieči podobným“, to znamená, že látka, ktorá u zdravého jedinca vyvoláva určité príznaky, dokáže liečiť chorého s podobnými príznakmi pri podmienke, že koncentrácia danej látky je mnohonásobne nižšia. Homeopatická liečba zvierat je zhodná s liečbou ľudí a aj podávané lieky sú rovnaké, sú bežne dostupné v lekárňach a väčšinou sú lacnejšie ako klasické lieky. Homeopatia má vynikajúce účinky aj pri liečbe porúch správania.


Autor článku: MVDr. Zuzana Stražanová

© MVDr. Zuzana Stražanová. Článok môže byť šírený, kopírovaný a používaný iba pre nekomerčné účely, a to len v neskrátenej podobe a s uvedením autorky článku a zdroja s aktívnym odkazom.