• Pes a mačka

Kompulzívne (nutkavé) správanie psov a mačiek

2017-09-21T21:37:46+02:00 Články, Poruchy správania|

Mnohí z nás videli americký film Tak dobre ako sa len dá v hlavnej úlohe s Jackom Nicholsonom. Hral sarkastického spisovateľa, ktorý mal dosť čudné správanie, okrem iného si často umýval ruky a opakovane kontroloval, či sú zamknuté dvere. Takéto prejavy môžu byť príznakmi obsedantno – kompulzívnej poruchy, pomerne častého duševného ochorenia ľudí.

Pacienti s týmto ochorením môžu mať nutkavé predstavy, myšlienky alebo nutkavé konanie, a nedokážu ich potlačiť a ignorovať.

Aj zvieratá môžu trpieť podobnými problémami, vo veterinárnych ambulanciách sa stretávame so zvieratami, ktoré si intenzívne lížu labky alebo iné časti tela, naháňajú si chvost, chytajú neviditeľné muchy alebo požierajú nejedlé veci.

Keďže nie je známe, či zvieratá majú nutkavé myšlienky (obsesie), vo veterinárnej medicíne sa pre túto chorobu najčastejšie používa označenie kompulzívna porucha.

Podľa definície ide o prehnané, vytrvalé, jednotvárne, opakované správania, ktoré sú obvykle spôsobené konfliktom, stresom a úzkosťou, ale ktoré sú neskôr prejavované aj nezávisle od pôvodných súvislostí a udalostí. Postupom času sa znižuje prah citlivosti zvieraťa voči spúšťačom správania, takže nutkavé správanie môže byť pozorované aj v čase, keď je zviera vystavené minimálnemu alebo žiadnemu konfliktu alebo stresu.

Napríklad:

Pes si začne lízať končatinu kvôli tomu, že je frustrovaný alebo úzkostný, pretože ostal sám doma bez majiteľa, ale po určitom čase si môže končatinu lízať aj v čase, keď je „v pohode“ a majiteľ je prítomný.

V extrémnych prípadoch sa opakovaním situácie môže vyvinúť stav, kedy zviera vykonáva danú činnosť prakticky neustále, s výnimkou času keď žerie, pije alebo spí, prípadne kompulzívne správanie zasahuje aj do týchto činností.

Problémové správanie sa môže časom stať pre majiteľov obťažujúcim a môže vážne narušiť puto človek – zviera. Preto je dôležité, aby  majitelia  pochopili, že zviera nerobí tieto činnosti naschvál preto, aby ich nahnevalo alebo aby sa im pomstilo, prípadne preto, že je zlé alebo „bláznivé“.

Tak ako u ľudí sa pri  obsedantno – kompulzívnej poruche predpokladá určitý podiel dedičnosti, aj u zvierat sa uvažuje o genetickej plemennej predispozícii pre niektoré typy kompulzívnej poruchy. Kompulzívne poruchy sa vyskytujú predovšetkým u plemien, ktoré vo všeobecnosti vykazujú zvýšenú aktivitu, nervozitu a emocionálnosť.

Napríklad:

 • naháňanie chvosta: nemecký ovčiak, bullteriér, austrálsky dobytčí pes
 • točenie sa: bullteriér
 • hryzenie alebo lízanie častí tela: veľké plemená psov
 • hryzenie a požieranie kameňov: labradorský retriever
 • chytanie fiktívnych múch: kavalier King Charles španiel, bernský salašnícky pes
 • cicanie slabín: doberman
 • žuvanie a cicanie vlny: siamská  a barmská mačka
 • kontrolovanie zadnej časti tela: malý bradáč
 • vizuálna fixácia objektov: border kólia

Ďalšími prejavmi kompulzívneho správania sú:

 • psychogénna polydipsia (nadmerné pitie, ktoré nie je spôsobené zdravotným problémom)
 • psychogénna alopécia mačiek (strata srsti spôsobená nadmerným lízaním)
 • hyperestézia mačiek (nadmerná citlivosť)
 • požieranie nestráviteľných predmetov
 • nepretržité a rytmické štekanie alebo iná vokalizácia
 • „stuhnutie“ alebo uprené pozeranie na neviditeľné objekty
 • naháňanie fiktívnych objektov alebo chniapanie po nich
 • behanie sem a tam po tej istej trase, atď.

Možné príčiny vzniku kompulzívnych porúch

 • nedostatočná mentálna a fyzická stimulácia zvieraťa (málo pohybu, hier a iných interakcií s majiteľmi, málo podnetné prostredia zvieraťa), čo vedie k nude alebo frustrácii
 • nedôsledný alebo nesprávny výcvik (neprimerané trestanie, nesprávne načasovanie odmeny alebo trestu)
 • situácie vyvolávajúce konflikt, strach, úzkosť:

zmeny v režime alebo dennej rutine, zmeny v domácnosti (sťahovanie, rekonštrukcia bytu), príchod nových členov domácnosti (dieťa, nový partner alebo nové zviera), odchod niektorého člena rodiny z domácnosti, zmeny v zdravotnom stave alebo v správaní niektorého člena rodiny, iné frustrujúce situácie

 • plemenná alebo individuálna predispozícia jedinca (jedinec je temperamentný, prehnane nervózny, precitlivený, bojazlivý alebo plachý, a tým je náchylnejší k emocionálnemu stresu)
 • niekedy môžu byť štartujúcim faktorom zdravotné príčiny (napríklad rana alebo zapichnuté cudzie teleso v labke spôsobia jej opakované lízanie, ale postupom času sa lízanie stane nutkavým a pretrváva na inom mieste aj po zahojení pôvodnej rany)

Diagnostika

Prvým krokom je podrobná anamnéza, vyplnenie dotazníka k poruchám správania a dotazníka zameraného na kompulzívne poruchy.

Informácie sú získavané od majiteľa, preto je výhodou, keď je majiteľ všímavý a pozorný, a vie poskytnúť čo najpodrobnejšie informácie o zdravotných ťažkostiach a problémovom správaní svojho zvieraťa. Prínosom môžu byť aj videonahrávky s prejavmi problémového správania zvieraťa.

Kvôli vylúčeniu zdravotných problémov, ktoré by mohli primárnou príčinou vzniku kompulzívneho  správania, alebo by mohli k nemu prispievať (napr. alergie, ochorenia kože, tráviaceho aparátu, nervového a pohybového systému, atď.), je nevyhnutné základné klinické vyšetrenie, vyšetrenie krvi a moču, a väčšinou je potrebné aj neurologické vyšetrenie. Podľa typu poruchy sa zvážia ďalšie vyšetrenia. Tieto vyšetrenia majú význam aj vzhľadom na ďalšiu liečbu kompulzívnej poruchy.

Používané lieky môžu mať vedľajšie účinky a môžu zaťažovať niektoré orgány, takže je potrebné dávku lieku prispôsobiť zdravotnému stavu pacienta.

Liečba a manažment

Prvoradé je riešenie každého zdravotného problému, ktorý by mohol viesť k uvedeným príznakom.

Liečba a manažment samotnej kompulzívnej poruchy pozostáva:

1. Zo zmeny prostredia zvieraťa a úpravy sociálnych interakcií
(cieľom je obmedzenie stresu v prostredí zvieraťa)

2. Z modifikácie správania

3. Z medikamentóznej liečby
Samotná medikamentózna liečba nie je dostatočne účinná, vždy musí byť spojená s modifikáciou správania, úpravou vzťahov s majiteľom a úpravou režimu a prostredia psa.

Táto liečba patrí výhradne do rúk veterinárneho lekára a pozostáva z podávania špecifických medikamentov.

4. Z ďalších opatrení

Záver

Pri riešení porúch správania vo všeobecnosti je dôležitá a nevyhnutná spolupráca a aktívna účasť majiteľa. Nevyhnutné sú aj pravidelné kontroly, pri ktorých sa zhodnotí efekt navrhnutej liečby, prípadne sa liečebný postup prehodnotí a upraví.

Ilustračné fotografie – zdroj: Internet

 


Použitá literatúra:

A.U.Luescher  Repetitive and compulsive behaviour in dogs and cats, BSAVA Manual of Canine and Feline Behavioural Medicine, 2010

G.Landsberg,W.Hunthausen, L.Ackerman  Stereotypic and compulsive disorders, Handbook of Behavior Problems of the Dog and Cat, 2006

S.Crowell-Davis Diagnosing and treating compulsive disorder (Proceedings) www.veterinarycalendar.dvm360.com, 2008

H.Žertová Poruchy chování psů a koček, Nemoci psa a kočky, Svoboda a kol., 2002


Autor článku: MVDr. Zuzana Stražanová

© MVDr. Zuzana Stražanová. Článok môže byť šírený, kopírovaný a používaný iba pre nekomerčné účely, a to len v neskrátenej podobe a s uvedením autorky článku a zdroja s aktívnym odkazom.