Neprimerané močenie a značkovanie mačiek

2023-08-19T12:12:16+02:00 Články, Poruchy správania|

Močenie mačiek na nevhodných miestach, alebo zanechávanie močových značiek vo vnútri sú najčastejšími dôvodmi sťažností majiteľov mačiek, ktoré sa týkajú problémového správania.

Zapáchajúci byt a zničený nábytok alebo osobné veci môžu vážne narušiť vzťah a puto medzi majiteľom a jeho mačkou. Často sa v takom prípade majiteľ radšej svojej mačky zriekne – umiestni ju do útulku, vyhodí ju na ulicu alebo žiada jej utratenie.

Problémy so špinením vo vnútri je možné rozdeliť do dvoch kategórií:

 • Značkovanie
 • Neprimerané vylučovanie moču a stolice

Pri zistení malých množstiev moču na zvislých povrchoch (napr. dvere, steny, nábytok) – sa pravdepodobne jedná o značkovanie močom; väčšie množstvá moču umiestnené  na vodorovných plochách (napr. koberec, gauč) naznačujú neprimerané močenie.

Zriedka sa vyskytuje aj značkovanie malým množstvom moču na vodorovnom povrchu.

 1. Značkovanie 

  robí mačka predovšetkým močom (zriedka stolicou); iný charakter a iný sociálny význam má značkovanie feromónmi otieraním tváre o rôzne povrchy alebo škrabaním.

Značkovanie močom je považované prirodzené komunikačné správanie mačky, ktoré je ale pre majiteľa v dome alebo byte neprijateľné. Najviac značkujú nekastrované kocúry, ale určité percento kocúrov pokračuje v značkovaní aj po kastrácii; menej často značkujú nekastrované (hlavne počas ruje) aj kastrované mačky. Značkujúce mačky sú v stave zvýšeného vzrušenia, ktorého príčinou môže byť teritoriálne alebo sexuálne správanie, sociálny stres, úzkosť, ale aj pozitívne emócie. Mačka v domácnosti, ktorá značkuje močom, väčšinou bežne používa na močenie a trúsenie aj svoj toaletný box.

Typický postoj pri značkovaní: mačka sa postaví zadnou časťou tela k zvislej ploche, ktorú chce označkovať; prešľapuje zadnými nohami, zadok má zdvihnutý, chvost je kolmo vzpriamený a jeho koniec sa chveje; následne vystrekne silný prúd moču na objekt.

 1. Neprimerané vylučovanie

  je močenie (zriedkavejšie trúsenie) v podrepe na iné miesta ako je na tento účel určený toaletný box. Mačka na vyprázdnenie močového mechúra alebo čreva často využíva vodorovné plochy väčšinou s absorbujúcim povrchom (koberec, gauč, ale aj posteľ). Neprimerané vylučovanie môže byť spúšťané zdravotnými problémami, sociálnym stresom, stratou pocitu istoty a bezpečia, odmietaním (napr. toaletného boxu a substrátu v ňom) alebo uprednostňovaním (napr. uprednostnenie mäkkého koberca na močenie). Neprimerané močenie môže naďalej pretrvávať aj po vyliečení vyvolávajúcej zdravotnej príčiny.

 

Neprimerané močenie – ilustračná fotografia. Zdroj – internet

Diagnostika špinenia vo vnútri

Prvoradá je podrobná anamnéza – informácie sú získavané od majiteľa jednak formou rozhovoru, jednak  vyplnením dotazníka k poruchám správania. Dôležité sú údaje o prípadných pozorovaných zdravotných problémoch mačky, o zmenách v jej kŕmení, režime a  prostredí, ako aj o zmenách vo vzťahu majiteľa k mačke kvôli jej značkovaniu alebo neprimeranému močeniu. Nápomocné môžu byť videonahrávky (dôležité sú hlavne v domácnostiach s viacerými mačkami kvôli identifikácii „vinníka“ močenia, alebo kvôli zaznamenaniu napätých vzťahov medzi mačkami), užitočný je aj nákres bytu/domu s vyznačením umiestnenia toaletných boxov, misiek a miest na spanie ako aj znečisťovaných miest.

Keďže vyvolávajúcou príčinou špinenia v dome môže byť zdravotný problém, je u mačky nevyhnutné urobiť základné klinické vyšetrenie, vyšetrenie krvi a moču, prípadne ultrazvukové, RTG  a ďalšie vyšetrenia.

Najčastejšími ochoreniami, ktoré sa môžu podieľať na vzniku špinenia vo vnútri, sú zápalové ochorenia dolných močových ciest a tzv. idiopatická cystitída mačiek, ktorá je kombináciou zdravotného a psychického problému, ale príčinou môže byť aj artritída, cukrovka, kognitívna dysfunkcia starých mačiek, atď.

Vzhľadom na stanovenie presnej diagnózy a následnú liečbu je potrebná aj identifikácia príčin – spúšťačov špinenia v dome.

Najčastejšie spúšťače okrem zdravotných problémov sú:

 • viac mačiek v obmedzenom priestore; čím viac mačiek je držaných spolu, tým väčšie je riziko vzniku problémov so značkovaním alebo neprimeraným močením
 • zlé vzťahy medzi jednotlivými mačkami (sociálne napätie, agresivita) ); nedostatok bezpečných miest alebo úkrytov v priestore
 • málo toaliet pre daný počet mačiek (zásadou je, že počet toaliet by sa mal rovnať počtu mačiek plus jedna toaleta navyše)
 • nevyhovujúci typ toalety (napr. príliš malá alebo plytká), neobľúbený typ substrátu alebo nedostatočná hĺbka vrstvy substrátu v toalete (mačka tam nemôže hrabať)
 • nedostatočne časté čistenie toalety; používanie parfumovaných prípravkov na čistenie
 • nevyhovujúce umiestnenie toalety (napr. príliš frekventované a hlučné miesto, umiestnenie toalety vedľa misiek s jedlom a vodou, alebo vedľa miesta na spanie)
 • opakované vyrušovanie mačky počas vylučovania v boxe deťmi alebo majiteľom, ktorý v tom čase mačke napr. podáva kvapky do uší, alebo ju slovne trestá
 • zmeny v prostredí mačky (sťahovanie, rekonštrukcia bytu, nový nábytok, nový človek alebo nové zviera v rodine, odchod obľúbeného člena rodiny z domácnosti);mačky majú vo všeobecnosti rady dodržiavanie dennej rutiny a každé jej  narušenie môže u nich vyvolať stres – jeho dôsledkom môže byť aj špinenie v domácnosti
 • málo podnetné prostredie mačky bez primeraných stimulov a aktivít, alebo naopak príliš rušné a stresujúce prostredie
 • frustrácia z nevyjasnených vzťahov s majiteľmi (strach z majiteľa alebo naopak prílišná závislosť na majiteľovi a následný stres, keď napr. majiteľ dlho pracuje alebo odcestuje)
 • neprimerané trestanie za špinenie; niektorí majitelia sa mylne domnievajú, že mačka neprimerane močí alebo značkuje preto, že je zlomyseľná alebo pomstychtivá, a preto sa ju pri pokusoch o riešenie problému snažia potrestať; málokedy sa im však podarí prichytiť mačku „pri čine“, takže trest je oneskorený a teda neúčinný; dôsledkom je strach a úzkosť mačky, ktoré pravdepodobne ešte zhoršujú samotné špinenie v dome
 • časté návštevy cudzích ľudí v dome, ktoré môže mačka vnímať ako narušenie svojho prostredia a rutiny, a to u nej spôsobuje stres; ak má hosť doma mačku, jej pach na jeho odeve môže stimulovať domácu mačku k značkovaniu
 • opakované cestovanie s mačkou alebo pobyt mačky v hoteli pre zvieratá
 • prítomnosť iných zvierat v domácnosti (napr. pes, ktorý ohrozuje mačku pri pokusoch o vylučovanie v toalete)
 • možnosť sledovania vonkajších cudzích mačiek z okna môže byť príčinou značkovania – močové značky sú vtedy umiestňované na parapete alebo na zemi v blízkosti okna

Príklad nevhodne umiestnenej toalety – pohyb členov rodiny v kúpeľni, prípadne zvuk tečúcej vody, môžu mačku rušiť pri vylučovaní. Ilustračná fotografia. Zdroj – internet

Medikamentózna liečba a manažment špinenia v dome:

Každý prípad si vyžaduje individuálny prístup a na riešenie komplexný program, ktorý zahŕňa liečbu prípadného zdravotného problému, liečbu behaviorálnych porúch, zmenu prístupu majiteľa a modifikáciu prostredia mačky.

 • V prvom rade musí byť primerane liečený každý diagnostikovaný zdravotný problém, ktorý sa podieľa na vzniku špinenia
 • Veľký význam v liečbe špinenia v dome a väčšinou veľmi dobrý efekt má syntetický analóg mačacieho tvárového feromónu.
 • Pri liečbe mačiek, u ktorých je príčinou značkovania alebo neprimeraného močenia strach a úzkosť, často pomôžu prípravky alternatívnej medicíny – homeopatiká, Bachove kvetové esencie a rastlinné preparáty.
 • Liečbu chemickými liekmi musí stanoviť a kontrolovať veterinárny lekár a pred jej zahájením musí byť majiteľ chemických liekov poučený, že liečba je dlhodobá (niekoľko týždňov až mesiacov), lieky môžu mať vedľajšie účinky, a po ich vysadení sú možné recidívy, t.j. opätovné zahájenie značkovania alebo neprimeraného močenia.
 • Dôležitá je identifikácia špecifických spúšťačov nežiaduceho správania a ich odstránenie (vyhýbanie sa im)
 • Mačky, ktoré značkujú, by mali byť kastrované; efekt kastrácie je vysoký, aj keď nie stopercentný; u mačiek, ktoré močia mimo toalety, kastrácia neprináša taký výrazný efekt
 • Nevyhnutná je úprava prístupu majiteľa k mačke – majiteľ by sa mal pokúsiť o obnovenie dobrých vzťahov s mačkou a o opätovné získanie jej dôvery
 • Potrebné je vytvoriť pre mačku pokojné prostredie s dostatkom obohacujúcich stimulov
 • Ponúknuť mačke iný, vhodnejší a atraktívnejší typ toalety a substrát, ktorý jej viac vyhovuje
 • Zlepšiť hygienu toaletných boxov
  miesta, kde mačka značkuje/močí, je nevyhnutné vždy dôkladne vyčistiť

Záver:

Liečba a manažment špinenia vo vnútri je dlhotrvajúci proces a jeho úspešnosť závisí do veľkej miery od charakteru spúšťacích stimulov a od možností ich odstránenia alebo kontrolovania. Nevyhnutnosťou a predpokladom dobrých výsledkov je aj aktívna spolupráca a trpezlivosť majiteľa mačky, ako aj jeho snaha o pochopenie a rešpektovanie potrieb svojho zvieraťa.

Dôležité sú pravidelné kontroly (aj telefonicky alebo e-mailom), pri ktorých sa posúdi efekt navrhnutých opatrení a  medikamentóznej liečby, prípadne sa navrhne iný postup riešenia problému. Keď je mačka dlhodobo liečená psychofarmakami, sú nevyhnutné pravidelné kontroly jej zdravotného stavu.


Použitá literatúra:

J.C.Neilson  House soiling by cats, BSAVA Manual of Canine and Feline Behavioural Medicine, 2010
G.Landsberg, W.Hunthausen, L.Ackerman  Feline housesoling, Handbook of Behavior Problems of the Dog and Cat, 2006
G.Muller  Inappropriate urination in cats, Veterinary Focus, Vol 20 No1, 2010
H.Žertová  Nežádoucí močení a značkování u koček – komplexní řešení, Veterinářství 1/2006


Autor článku: MVDr. Zuzana Stražanová

© MVDr. Zuzana Stražanová. Článok môže byť šírený, kopírovaný a používaný iba pre nekomerčné účely, a to len v neskrátenej podobe a s uvedením autorky článku a zdroja s aktívnym odkazom.