• silvester

Silvester a strach zvierat zo zábavnej pyrotechniky

2018-02-11T17:47:48+02:00 Články, Rôzne|

Ohňostroje a delobuchy, tzv. „zábavná“ pyrotechnika, sú pre väčšinu ľudí nevyhnutnou súčasťou osláv konca roka. Zatiaľ čo sa tešia z každého výbuchu a svetelného efektu, pre niektorých psíkov a mačičky (ale aj kone), zároveň však aj pre ich majiteľov, je Silvester veľmi stresujúca udalosť.

Mnohé rodiny v tento deň neoslavujú, ale trpia spolu so svojimi zvieratkami, ktoré majú prejavy strachu zo zábleskov svetla a nadmerného, pre nich nepochopiteľného,  hluku.

Príznaky môžu mať rozličnú intenzitu – zviera je nepokojné, má vztýčené uši, prechádza sa, prenasleduje majiteľa, tlačí sa k nemu a vyžaduje si jeho pozornosť, dychčí, sliní, trasie sa, má doširoka otvorené oči s rozšírenými zrenicami.

Niektorí psi (a hlavne mačky) majú snahu sa schovať, zaliezajú pod nábytok alebo chcú ujsť. V ťažších  stavoch sú vyššie uvedené príznaky veľmi výrazné, môže sa pridružiť aj kňučanie, štekanie, zavýjanie, u mačky mňaučanie. Zviera sa môže pošpiniť, zvracať, môže mať prejavy sebapoškodzovania (intenzívne si líže alebo hryzie časť svojho tela) alebo zničí dvere či roztrhá gauč. Pes obvykle nereaguje na povely a môže byť až agresívny.

Príčiny strachu z určitých zvukov:

 • pes aj mačka  majú citlivejší sluch ako človek , preto vnímajú zvuky oveľa intenzívnejšie
 • genetická predispozícia – niektoré šteňatá a mačatá z vrhu môžu byť viac citlivé a bojazlivé ako ostatné
 • nedostatok skúseností vo fáze socializácie (3-12 týždňov veku) – ak sú mláďatá chované v izolácii a nezískajú dostatočné skúsenosti s rôznymi zvukmi, pachmi, ľuďmi, deťmi, zvieratami, situáciami, atď., reagujú na tieto podnety so strachom obvykle po celý život; tento strach sa väčšinou stupňuje s každým ďalším negatívnym zážitkom
 • strach môže byť aj dôsledkom zlej skúsenosti, napr. keď vybuchne delobuch v blízkosti psíka, je pravdepodobné, že bude na podobné zvuky reagovať so strachom celý život
 • zviera v jeho strachu často nevedomky podporuje majiteľ – snaží sa ho v kritickej situácii upokojovať, objímať a hladkať, berie ho do náručia, dáva mu maškrty; vysiela mu takto signály, že ide o skutočné nebezpečenstvo, že je naozaj dôvod báť sa, a zároveň ho  tak „odmeňuje“ za neprimerané správanie; často je pred očakávanou udalosťou celá rodina „vynervovaná“  a zviera tak upozorní, že sa bude diať niečo nepríjemné

Nechať zviera trpieť však nie je nevyhnutné ani žiaduce, pretože s každou prežitou udalosťou strach  zvieraťa narastá. Existujú možnosti ako zvieratkám pomôcť, aby zvládli zvuky a svetlené efekty zábavnej pyrotechniky bez nadmerného stresu.

Riešenie je dlhodobé a krátkodobé.

Dlhodobý manažment senzitivity na zvuky

– tento postup je viac odporúčaný, lebo má trvalejšie účinky. Niekoľko týždňov pred udalosťou je potrebné zaviesť komplexný program na riešenie porúch správania. Súčasťou liečby by malo byť základné klinické vyšetrenie zvieraťa, prípadne ďalšie vyšetrenia, aby sa vylúčili iné zdravotné problémy, ktoré by mohli vyvolávať zmenu v správaní.

Program pozostáva:

 • zo špeciálneho výcviku na modifikáciu správania s využitím techník desenzibilizácie  a kontrapodmieňovania
 • zo základného výcviku poslušnosti – výcvikom sa zlepší ovládateľnosť psa, zvýši sa jeho sebavedomie a sebaistota, a pes tak lepšie reaguje na rôzne rušivé podnety; výcvik sa musí robiť ešte pred obdobím s výskytom ohňostrojov a  v čase pohody psa
 • z obohatenia prostredia – málo podnetné prostredie a nuda často vedú k problémovému správaniu
 • zo zmeny prístupu majiteľa ku zvieraťu – dodržiavaním stanovených postupov sa zníži nadmerná závislosť psa od majiteľa, ktorá je často príčinou problémového správania
 • z medikamentóznej liečby

Keďže delobuchy sa v posledných rokoch vyskytujú už od začiatku decembra, je vhodné už od tohto času podávať prípravky alternatívnej medicíny proti strachu. Použiť možno Bachove kvetové esencie namiešané konkrétnemu jedincovi „na mieru“, homeopatiká, rastlinné preparáty alebo špeciálne výživové doplnky s aminokyselinami a vitamínmi.

V prípade intenzívnych a dlhodobo neriešených problémov je potrebné zahájiť liečbu chemickými liekmi – psychofarmakami. Tento spôsob liečby však patrí výhradne do rúk veterinárneho lekára.    

Akútny manažment

Zahŕňa tipy a opatrenia na zvládnutie momentálnej situácie, ale ich  účinky obvykle nie sú dlhodobé.

Rady majiteľom psíkov so strachom zo zvukov a zábleskov zábavnej pyrotechniky

 1. Podľa možnosti nenechávať zviera osamote v čase, keď je vonku ohňostroj. Nikdy nevodiť psov na miesta s odpaľovaním zábavnej pyrotechniky. To, že pes nemá výrazné prejavy strachu ešte neznamená, že sa z ohňostroja teší. Nadmerné dychčanie alebo zívanie môžu byť signálom, že je pes v strese.
 2. Prechádzku so psom absolvovať s predstihom. Pes by mal vždy mať obojok a vôdzku, a mal by byť označený mikročipom, ale aj identifikačnou známkou na obojku s telefonickým kontaktom na majiteľa. V prípade úteku a straty psa sa tak zvýši pravdepodobnosť, že sa zviera vráti majiteľovi.
 3. Počas ohňostroja vždy treba držať psov aj mačky vo vnútri. Vonkajších psov, ktorí trpia strachom z delobuchov a ohňostrojov, treba umiestniť do domu, garáže alebo pivnice. V žiadnom prípade ich nepriväzovať vonku, ani nenechávať zatvorených v koterci alebo dokonca v aute. Ak je to možné, treba zviera umiestniť do miestnosti bez okien (komora, kúpeľňa, garáž).
 4. Je potrebné zatvoriť okná a dvere a zablokovať prechodové dvierka pre zvieratá. Znemožní sa tým útek zvieraťa, ale sa aj minimalizuje prenikanie zvukov z vonku.
 5. Zatiahnutím závesov alebo žalúzií a zapnutím televízora, rádia, CD prehrávača alebo ventilátora sa minimalizujú a prekrývajú vonkajšie zvuky. Audioterapia je vhodnou metódou pri riešení porúch správania. Na trhu sú dostupné CD nahrávky hudby s upokojujúcim účinkom pre zvieratá.
silvester

Ilustračná fotografia. Zdroj – internet

 1. Vopred pripraviť psovi alebo mačke „skrýšu“, kam sa môže schovať a kde sa bude cítiť bezpečne a pohodlne. Skrýša môže byť napr. za skriňou, pod stolom s prehodenou dekou alebo v kúpeľni. Na toto miesto treba umiestniť pelech. Je užitočné psa vopred naučiť ísť tam na povel, za poslúchnutie ho vždy pochváliť a odmeniť chutnou maškrtou.
silvester

Ilustračná fotografia. Zdroj – internet

 1. Aspoň 2 týždne pred Silvestrom je vhodné umiestniť do elektrickej zásuvky v miestnosti so skrýšou feromónový difuzér (Adaptil pre psov, Feliway pre mačky). Dobrou voľbou je aj feromónový obojok a spray Adaptil pre psov a  pre mačky Feliway spray.
  Keďže u zvierat veľmi dobre účinkuje aromaterapia, je možné postriekať pelech a jeho okolie levanduľovým sprejom, prípadne použiť špeciálne aromaterapeutické oleje pre psov, ktoré sa vtierajú do neosrstenej kože.
 1. Je potrebné skúsiť zamestnať psíka alebo mačičku rôznymi hrami alebo motivačnými hračkami, ktoré sa dajú plniť maškrtami, prípadne precvičovať cviky základnej poslušnosti.
motivacne-hracky

Ilustračná fotografia. Zdroj – internet

 1. Ak má vystrašené zviera potrebu prechádzať sa, kňučať alebo mňaukať, či skryť sa, netreba ho rušiť alebo sa mu vnucovať. Jeho správanie treba ignorovať a v žiadnom prípade netrestať – zviera ho nemá pod kontrolou. Akýkoľvek trest môže strach zvieraťa ešte zhoršiť. Naopak, pokiaľ sa zviera na chvíľu upokojí, treba ho pochváliť a odmeniť.
 1. S vystresovaným zvieratkom sa majiteľ nemá maznať, brať ho na ruky či slovne ho utešovať. Takéto správanie zviera chápe tak, že sa deje niečo, čoho je potrebné sa báť. Majiteľ musí ostať pokojný a uvoľnený a správať sa tak, ako keby sa nič nedialo.
 2. Niekoľko dní až týždňov pred Silvestrom a aj počas silvestrovského večera podávať zvieraťu prírodné prípravky na upokojenie. Vhodné sú Bachove kvetové esencie, homeopatiká, rastlinné preparáty a špeciálne výživové doplnky.
 3. Pri veľmi intenzívnom strachu sú potrebné chemické lieky – psychofarmaká. Majiteľ však nesmie dať zvieraťu „svoje“ lieky, vhodný typ lieku a dávku musí vždy stanoviť veterinárny lekár. Zviera, ktorému boli podané tieto lieky, nikdy nenechávať samé bez dohľadu.
 4. U psov a mačiek, ktorí to tolerujú, je možné použiť špeciálnu upokojujúcu vestu, ktorá vytvára jemný konštantný tlak na hrudník, prípadne im kvôli stlmeniu intenzity zvuku je možné dať do uší vatu alebo špeciálne penové zátky.
vesta

Ilustračná fotografia. Zdroj – internet

Záver

Nadmerný strach zo zvukov zábavnej pyrotechniky je relatívne častý problém, ktorý má negatívny vplyv na kvalitu života zvieraťa.

Keď sa ponechá bez primeranej liečby (dlhodobého manažmentu), jeho intenzita sa pravdepodobne bude z roka na rok zvyšovať a môže dôjsť k tzv. generalizácii (rozšíreniu strachu aj na iné podnety).

Tak ako pri iných poruchách správania, aj tu hrá významnú úlohu prevencia a v rámci nej hlavne primeraná socializácia a výcvik.


Autor článku: MVDr. Zuzana Stražanová

© MVDr. Zuzana Stražanová. Článok môže byť šírený, kopírovaný a používaný iba pre nekomerčné účely, a to len v neskrátenej podobe a s uvedením autorky článku a zdroja s aktívnym odkazom.