Úvod 2018-01-09T09:46:38+00:00

„Mojim cieľom je zlepšiť kvalitu života zvierat“

Aby boli zvieratá spokojné a šťastné, musia mať nielen dobré fyzické zdravie, ale mali by byť aj v psychickej pohode. V rámci celostného prístupu k pacientom sa preto venujem nielen prevencii a liečbe fyzických ochorení, ale aj tzv. poruchám správania.

Pri svojej práci používam jednak klasickú medicínu (diagnostika zobrazovacími technikami, laboratórne vyšetrenia, liečba chemickými preparátmi, atď.), ale aj alternatívne spôsoby liečby, hlavne Bachovu kvetovú terapiu, homeopatiu, fytoterapiu a informačnú detoxikačnú terapiu.

Využívam to najlepšie z oboch „svetov“ medicíny.

„Mojim cieľom je zlepšiť kvalitu života zvierat“

Aby boli zvieratá spokojné a šťastné, musia mať nielen dobré fyzické zdravie, ale mali by byť aj v psychickej pohode. V rámci celostného prístupu k pacientom sa preto venujem nielen prevencii a liečbe fyzických ochorení, ale aj tzv. poruchám správania.

Pri svojej práci používam jednak klasickú medicínu (diagnostika zobrazovacími technikami, laboratórne vyšetrenia, liečba chemickými preparátmi, atď.), ale aj alternatívne spôsoby liečby, hlavne Bachovu kvetovú terapiu, homeopatiu, fytoterapiu a informačnú detoxikačnú terapiu.

Využívam to najlepšie z oboch „svetov“ medicíny.

Poradňa pre poruchy správania

Trápi vás neprimerané správanie vášho psa alebo mačky?

Bojí sa vaše zvieratko samoty, búrky, ohňostroja, cestovania autom, či návštevy veterinárnej ambulancie?

Pozorujete u neho agresivitu, nadmerné štekanie, nutkavé správanie, ničenie vecí alebo špinenie v byte?

Je váš seniorský miláčik dezorientovaný, zabudol naučené povely a už sa neteší z kontaktu s vami?

Neviete si sami poradiť a potrebujete odbornú pomoc?

RIEŠENIE EXISTUJE …

Komplexný program manažmentu porúch správania zahŕňa:

  • špecifické metódy na úpravu správania zvierat

  • alternatívnu alebo klasickú medikamentóznu liečbu

  • zmenu prístupu majiteľa k zvieraťu

  • obohatenie prostredia zvieraťa – zvýšenie fyzickej a psychickej stimulácie

  • použitie výcvikových pomôcok

Ako treba postupovať, keď máte záujem o riešenie problémového správania vášho zvieratka? 

  • napíšte na info@zdraviezvierat.sk; na vašu e-mailovú adresu vám bude zaslaný dotazník k poruchám správania
  • na osobnej konzultácii vo Veterinárnej ambulancii a poradni pre poruchy správania na Táborskej ul.36 v Košiciach sa dozviete ako treba postupovať pri riešení problémového správania
  • dostanete písomné pokyny a medikamenty, a budú vám odporučené vhodné výcvikové pomôcky
  • majiteľom zvieratiek, ktorí nie sú z Košíc, je možné zaslať pokyny a liečivá poštou

Najnovšie články

Zobraziť všetky články