• ohnostroj strach

Senzitivita na zvuky – strach z ohňostrojov (ale aj búrok, zvukov motorov áut, lietadiel, sirén, atď.)

2017-10-10T11:55:31+02:00 Články, Poruchy správania|

Blíži sa koniec roka a s ním aj obvykle hlučné oslavy Silvestra. Je to obdobie veľmi stresujúce pre mnohých psíkov a mačičky, ale zároveň aj pre ich majiteľov. Mnohé rodiny v tento deň neoslavujú, ale trpia spolu so svojimi zvieratkami, ktoré majú prejavy strachu až fóbie z delobuchov a ohňostrojov.

Príznaky môžu byť mať rozličnú intenzitu – zviera je nepokojné, má vztýčené uši, prechádza sa, prenasleduje majiteľa, tlačí sa k nemu a vyžaduje si jeho pozornosť, dychčí, sliní, trasie sa, má doširoka otvorené oči s rozšírenými zrenicami. Niektorí psi (a hlavne mačky) majú snahu sa schovať, zaliezajú pod nábytok alebo chcú ujsť.

V ťažších  stavoch sú vyššie uvedené príznaky veľmi výrazné, môže sa pridružiť aj kňučanie, štekanie, zavýjanie, u mačky mňaučanie. Zviera sa môže pošpiniť, zvracať, môže mať až prejavy sebapoškodzovania (napr. si intenzívne líže časť svojho tela) alebo deštruktivity (napr. rozhryzie dvere, roztrhá gauč). Pes obvykle nereaguje na povely a môže byť až agresívny.

strach z ohňostrojov

Ilustračná fotografia – zdroj: Internet

Pravdepodobné príčiny strachu z určitých zvukov:

 • pes aj mačka majú citlivejší sluch ako človek, preto vnímajú zvuky oveľa intenzívnejšie
 • genetické založenie – niektoré šteňatá a mačatá z vrhu môžu byť viac citlivé a bojazlivé ako ostatné
 • nedostatok skúseností vo fáze socializácie (3-12 týždňov veku) – ak sú mláďatá chované v izolácii a nezískajú dostatočné skúsenosti s rôznymi zvukmi, pachmi, ľuďmi, deťmi, zvieratami, atď., reagujú na tieto podnety so strachom obvykle po celý život. Tento strach sa väčšinou stupňuje s každým ďalším zážitkom.
 • strach môže byť aj dôsledkom zlej skúsenosti, napr. keď vybuchne delobuch v blízkosti psíka, bude na podobné zvuky reagovať so strachom celý život
 • zviera v jeho strachu často nevedomky podporuje majiteľ – snaží sa ho v kritickej situácii upokojovať, objímať, hladkať, berie ho do náručia, dáva mu maškrty, čím mu vysiela signály, že ide o skutočné nebezpečenstvo, že je naozaj dôvod báť sa, a zároveň ho  tak „odmeňuje“ za neprimerané správanie. Často je pred očakávanou udalosťou celá rodina „vynervovaná“, a zviera tak upozorní, že sa bude niečo diať.
strach z ohňostrojov

Ilustračná fotografia – zdroj: Internet

Liečba a manažment strachu z delobuchov a ohňostrojov (a iných zvukov)

Riešenie problému by malo byť zahájené niekoľko týždňov pred koncom roka.

 1. Súčasťou liečby porúch správania by malo byť klinické vyšetrenie zvieraťa, prípadne ďalšie vyšetrenia, aby sa vylúčili iné zdravotné problémy, ktoré by mohli vyvolávať zmenu v správaní.

 2. Modifikácie správania s použitím metód desenzibilizácie a kontrapodmieňovania. Obe metódy sú síce časovo  náročné a vyžadujú si intenzívnu spoluprácu majiteľa, ale keď sa pri nich postupuje správne, trpezlivo a dôsledne, majú obvykle veľmi dobrý efekt.

 3. Zmena prístupu majiteľa. Dodržiavaním stanovených postupov sa zníži nadmerná závislosť psa na majiteľovi, ktorá je často príčinou problémového správania.

 4. Výcvik psa. Základným výcvikom poslušnosti sa zlepší ovládateľnosť psa, zvýši sa jeho sebavedomie a sebaistota. Výcvik sa musí robiť ešte pred obdobím s výskytom ohňostrojov a v čase pohody psa.

 5. Medikamentózna liečba. Efekt liečby výhradne liekmi je nedostatočný, vždy musí byť spojená  s modifikáciou správania.

  • Psychofarmaká  sú určené hlavne zvieratám, ktoré majú vážne prejavy precitlivenosti na zvuky a fóbie zo zvukov. Liečba musí byť zahájená niekoľko týždňov pred udalosťou a musí jej predchádzať dôkladné vyšetrenie zdravotného stavu zvieraťa, keďže psychofarmaká môžu mať vedľajšie účinky.

   Tento spôsob liečby patrí výhradne do rúk veterinárneho lekára!

  • Prípravky alternatívnej medicíny – homeopatiká, Bachove kvetové esencie, rastlinné preparáty s obsahom upokojujúcich zložiek, prípravky detoxikačnej informačnej terapie. Použiteľné sú pri miernych a stredne ťažkých príznakoch, u zvierat s problémami srdca a obličiek a u starých zvierat.

 1. Feromónoterapia – syntetické prípravky napodobňujú upokojujúci efekt prirodzených feromónov. Existujú vo forme difuzéra, spreja alebo obojka.

 2. Doplnky výživy s upokojujúcimi zložkami

 3. Špeciálna komerčná diéta s obsahom upokojujúcich látok.

 4. Upokojujúca masáž pre zvieratá podľa Lindy Tellington-Jones

 5. Špeciálna vesta Thundershirt

 6. Aromaterapia pre zvieratá

strach z ohňostrojov

Ilustračná fotografia – zdroj: Internet

Ako môže majiteľ pomôcť svojmu psovi zvládnuť strach z ohňostrojov

Dôležité:

So psom, ktorý prejavuje počas ohňostroja strach, sa nemaznajte, neberte  ho na ruky, neutešujte ho slovne ani ho nehladkajte, jeho strach sa tým môže ešte zvýšiť.

Psa si nevšímajte a správajte sa tak, ako keby sa nič nedialo. Majiteľ nesmie psovi svojim správaním vysielať signály, že sa deje niečo, čoho je potrebné sa báť.

Nikdy psa fyzicky ani slovne netrestajte za jeho správanie. Pes nemá svoj strach a správanie pod kontrolou a akýkoľvek trest môže strach ešte zväčšiť.

 1. Večernú prechádzku so psom absolvujte s predstihom, majte ho vždy na vôdzke. Ak sa váš  pes bojí zábavnej pyrotechniky, vonku sa môže pokúsiť ujsť, môže vbehnúť pod auto, alebo sa stratiť. Psa držaného na dvore alebo v koterci počas ohňostroja radšej zatvorte v dome.
 1. Psa, ktorý trpí strachom až fóbiou z hluku, dajte začipovať. V prípade, že ujde a stratí sa, je väčšia pravdepodobnosť, že sa vám ho podarí nájsť.

 2. Urobte psovi v byte “skrýšu“, t.j. nejaké miesto, kde sa môže schovať a kde sa bude cítiť bezpečne (môže to byť stolička  s prehodenou dekou, spodok skrine, miesto za nábytkom, niektorí psi sa radi schovávajú v kúpeľni vo vani). Umiestnite na toto miesto pelech psa a naučte ho tam ísť na povel, keď poslúchne, pochváľte a odmeňte ho.
 1. V miestnosti so skrýšou umiestnite do elektrickej zásuvky feromónový difuzér (aspoň 2 týždne pred Silvestrom), alebo postriekajte pelech  psa feromónovým sprejom.

 2. Zavrite dvere a okná, zatiahnite žalúzie alebo závesy, aby sa tak minimalizovalo prenikanie hluku a zábleskov  svetiel. Ak je to možné, umiestnite psa do miestnosti bez okien.

 3. Zapnite televízor alebo ventilátor, pustite relaxačnú hudbu pre zvieratá, prekryjú sa tak zvuky zvonku.

 4. Skúste zamestnať vášho psíka rôznymi hrami alebo motivačnými hračkami, ktoré sa dajú plniť maškrtami, prípadne s ním precvičujte cviky základnej poslušnosti.

 5. Môžete použiť aj špeciálnu upokojujúcu masáž, ale počas masírovania sa zvieraťu neprihovárajte.

 6. Ak to pes toleruje, môžete mu dať do uší vatu alebo špeciálne penové zátky, stlmí to intenzitu zvuku..

 7. Počas večera podávajte psovi prírodné prípravky na upokojenie (podľa pokynov veterinárneho lekára).

Pri intenzívnom strachu je možné podať psychofarmaká. Nikdy však nedávajte zvieraťu „vaše“ lieky, vhodný typ lieku a dávku musí stanoviť vždy len veterinárny lekár. Zviera, ktorému boli  podané tieto lieky, nikdy nenechávajte samé bez dohľadu.

Strach a fóbie zo zvukov sú relatívne častým problémom a majú významný vplyv na kvalitu života zvieraťa.

Keď sa ponechajú bez primeranej liečby, pravdepodobne sa bude zvyšovať ich intenzita a môže dôjsť k tzv. generalizácii (rozšíreniu strachového správania) aj na iné podnety.


Autor článku: MVDr. Zuzana Stražanová

© MVDr. Zuzana Stražanová. Článok môže byť šírený, kopírovaný a používaný iba pre nekomerčné účely, a to len v neskrátenej podobe a s uvedením autorky článku a zdroja s aktívnym odkazom.